Podklady potřebné pro ručení nemovitostí

 • občanský průkaz a další doklad totožnosti, např. řidičský průkaz
   
 • u právnických osob a podnikatelů výpis z OR nebo kopie živnostenského listu
   
 • aktuální výpis listu vlastnictví zastavované nemovitosti z Katastrálního úřadu + snímek katastrální mapy
   
 • nabývací titul (není podmínkou), případně poslední odhad nemovitosti
   
 • aktuální fotografie nemovitosti (vnitřní i vnější)
   
 • v případě existence zástavního práva, exekuce či jiného omezení vyznačeného na LV - doložit listiny, na základě kterých bylo toto omezení vyznačeno + doložit aktuální zůstatek dluhu
   
 • pro posouzení úvěru stačí kopie dokladů + telefonní kontakt, možno zaslat poštou nebo na e-mail: info@pujckanapodnikani.cz
   
 • posouzení úvěru je zdarma
   
 • uzavření úvěru s následným čerpáním trvá v rozmezí 2 - 14 pracovních dnů

 

Poklady potřebné pro ručení automobilem

 • občanský průkaz a další doklad totožnosti, např. řidičský průkaz
   
 • malý a velký technický průkaz, kde je žadatel zapsán jako jediný vlastník
   
 • doklad o povinném ručení
   
 • havarijní pojištění (pokud je uzavřeno)
   
 • emisní kartu vozidla
   
 • aktuální fotografie automobilu